Dyrektor szkoły: Bożena Kuzawińska

adres szkoły:
ul. Wojska Polskiego 7
21-311 Komarówka Podlaska

telefon: 83 3535021

strona internetowa: spkomarowka.pl

e-mail: szkola@spkomarowka.pl