Szkoła podstawowa:

język angielski

język niemiecki

język polski

język rosyjski

technika

chemia

fizyka

religia

historia i społeczeństwo

wos

informatyka

edukacja wczesnoszkolna

matematyka

przyroda

biologia

geografia

Klasy gimnazjalne:

język angielski
język niemiecki
wiedza o społeczeństwie
historia
język rosyjsski
matematyka
informatyka
biologia
chemia
fizyka
geografia
wychowanie fizyczne