W myśl porzekadła „Podróże kształcą” wielu uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjum zamiast systematycznego wchłaniania wiedzy w ławie szkolnej wybrało w dniu 26.09.2018 r. wycieczkę do Lublina. Głównym celem wyjazdu był udział w pokazach z chemii i fizyki zorganizowanych przez pracowników Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej. W głównej auli Wydziału Chemii zaprezentowane były eksperymenty, które dotyczyły zagadnień oznaczania środowiska za pomocą wskaźników (kolorowa chemia) i pehametru, ciekawe i niebezpieczne reakcje chemiczne, wyjątkowe metale i gazy, zaś naukowcy Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego przeprowadzili doświadczenia dotyczące tematów: fizyka zabawek, błękitna planeta, fizyka latania, światło i oko. W atmosferze wspólnej zabawy z chemią i fizyką młodzież miała możliwość rozwijania pasji badawczych i naukowych. W aulach wykładowych UMCS- u uczniowie naszej szkoły czuli się jak prawdziwi studenci i chętnie asystowali naukowcom podczas pokazów. Tym samym z ogromnym zainteresowaniem chłonęli wiedzę.
Dodatkowo uczniowie mieli możliwość zwiedzenia Biblioteki Głównej UMCS. Uczestnicy wycieczki byli pod wrażeniem ogromnych przestrzeni biblioteki, ilości jej zbiorów i nowoczesności.
Wyjazd zorganizowała p. Dorota Tomaszewska wraz z opiekunami: Anną Nazarko i Moniką Piątkowską.
Opiekunowie wycieczki mają nadzieję, że w całkiem niedalekiej przyszłości jej uczestnicy staną się studentami tejże uczelni. Następny taki wyjazd już we wrześniu przyszłego roku szkolnego.