15 października w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli nauczyciele – czynni i emerytowani, pracownicy administracji i obsługi, przedstawiciele organu prowadzącego, przedstawiciele Rady Rodziców, księża z miejscowej parafii oraz uczniowie.
Jako pierwsza głos zabrała Pani Dyrektor Bożena Kuzawińska, która złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły i podziękowała za trud włożony w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń. Następnie Pani Dyrektor odczytała życzenia Lubelskiego Kuratora Oświaty skierowane do pracowników oświaty. Kolejnym punktem programu było wręczenie Nagrody Wójta i Nagrody Dyrektora wyróżnionym pracownikom szkoły.
Po części oficjalnej uczniowie Liceum Ogólnokształcącego śpiewem i wierszem wyrazili swoje podziękowanie i słowa uznania dla trudnej pracy pedagogów.
Na zakończenie reprezentanci Samorządu Uczniowskiego wręczyli nauczycielom i pracownikom szkoły słodkie upominki.

« 1 z 6 »