Serdeczne podziękowania składamy sponsorom imprezy:
Piekarni „Tur” w Komarówce Podl. oraz Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej Komarówce Podl.
organizatorzy

14 czerwca w naszej szkole po raz dziesiąty odbyła się gminna impreza sportowo – rekreacyjna dla dzieci z klas 0 – III szkoły podstawowej. Celem imprezy jest promowanie zdrowego trybu życia, ukazanie szkodliwego wpływu alkoholu na zdrowie i życie człowieka oraz zachęcanie dzieci do aktywnych form spędzania wolnego czasu.
Swój udział w Spartakiadzie zgłosiły 3 placówki: Szkoła Podstawowa w Brzozowym Kącie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Walinnie oraz Szkoła Podstawowa w Komarówce Podl. Łącznie w imprezie wzięło udział 162 dzieci.
Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie imprezy były: p. Krystyna Kałdun,
p. Teresa Pajdosz, p. Urszula Wołodko. „Spartakiadę Malucha 2018” otworzyła P. Agnieszka Hermaniuk – Wicedyrektor Zespołu Szkół Samorządowych, która powitała zaproszonych gości oraz wszystkich uczestników zmagań sportowych, a zawodnikom życzyła wysokich osiągnięć w sporcie i przede wszystkim udanej zabawy.
Pierwszym punktem programu była pogadanka przeprowadzona przez p. K. Kałdun na temat zdrowia oraz zachowań wpływających korzystnie na nasze samopoczucie i zdrowie, a także niszczących je.
Następnie zebrani mieli okazję podziwiać występy grupy tanecznej prowadzonej przez p. A. Łobacz oraz pokaz gimnastyki artystycznej w wykonaniu uczennicy kl. IIIa Karoliny Łobacz.
Po występach tancerzy uczniowie z poszczególnych szkół zaprezentowali przygotowany przez siebie program – piosenki oraz plakaty promujące prozdrowotne zachowania. Później wszyscy udali się na boisko szkolne, gdzie odbyły się biegi. Po powrocie do hali sportowej, odbyły się konkurencje zręcznościowo – sprawnościowe z elementami rywalizacji.
Ostatnim punktem programu była dekoracja zwycięzców.