10. listopada w naszej szkole świętowaliśmy 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. O godz. 8.00 rozpoczęła się uroczysta akademia , na którą przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Komarówka Podlaska – p. I. Demianiuk, przewodniczący Komisji Oświatowej – p. Ł. Korszeń, ks. Dziekan M. Pociejuk, Przewodniczący Koła Historycznego – p. G. Grzesiakowski oraz przedstawiciele Rad Rodziców – p. K. Syryczyk i p. V. Lewczuk.
Uroczystość rozpoczęła Dyrektor ZSS – p. Bożena Kuzawińska, która powitała wszystkich zebranych oraz poprosiła zaproszonych gości o zabranie głosu. Jako pierwszy głos zabrał p. Wójt. Rys historyczny nakreślony przez p. Wójta przybliżył uczniom okoliczności utraty niepodległości, wydarzenia z okresu zaborów oraz okoliczności odzyskania wolności w dniu 11 listopada 1918 roku. Kilka słów o wolności i patriotyzmie skierował też do dzieci i młodzieży ks. Dziekan.
Następnie p. Andrzej Nazarko – nauczyciel historii przeprowadził krótki quiz wiedzy nt. zaborów, odzyskania niepodległości, postaci związanych z tymi wydarzeniami.
Podczas uroczystości nie zabrakło wierszy, pieśni o tematyce patriotycznej oraz informacji historycznych przekazanych przez naszych starszych kolegów z Liceum Ogólnokształcącego.
Dzięki takiej lekcji patriotyzmu najmłodsze pokolenia miały okazję uświadomić sobie, że warto również dziś kultywować pamięć o przodkach, interesować się rodzimą kulturą, historią, a godło, flaga i hymn są od wieków najpiękniejszymi symbolami naszej polskości, dumy i tożsamości.