25 października 2017 r. w naszej szkole miała miejsce bardzo ważna i miła uroczystość. Tego bowiem dnia uczniowie klas pierwszych zostali oficjalnie przyjęci do grona społeczności uczniowskiej. Pierwszoklasistom w tych szczególnych chwilach towarzyszyli:  Dyrektor  ZSS – p. Bożena Kuzawińska,  Wicedyrektor – p. Agnieszka Hermaniuk, nauczyciele, rodzice, koleżanki i koledzy oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Komarówka Podl. – p. Ireneusz Demianiuk i Przewodnicząca Rady Rodziców –  p. Beata Chomiuk,

W tym roku po raz pierwszy w szkolnej ławce zasiadło 33 uczniów. Kiedy już oswoili się z murami szkoły i starszymi kolegami, nadszedł czas na złożenie uczniowskiego ślubowania. Do tego ważnego wydarzenia przygotowywali się ponad miesiąc. W  działaniach wspierały ich wychowawczynie: p. Grażyna Izdebska i p. Teresa Rudnicka. Mimo tremy i zdenerwowania nasi najmłodsi koledzy świetnie zaśpiewali piosenki, z dumą wyrecytowali wiersze i  pięknie zatańczyli. Tym samym udowodnili, że zasługują na miano uczniów naszej szkoły. Po części artystycznej, w niezwykle podniosłej atmosferze, ślubowali być dobrymi uczniami, kochać Ojczyznę, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Następnie Pani Dyrektor  dokonała uroczystego pasowania na ucznia. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Nie zabrakło również życzeń, gratulacji i upominków: od Samorządu Uczniowskiego, kolegów z klas II i rodziców. Na zakończenie dzieci ustawiły się do pamiątkowego zdjęcia, po czym udały się na  poczęstunek przygotowany przez rodziców.