23 października odbyło się spotkanie dzieci z oddziału przedszkolnego (grupa 0b) z mamą Marka, która jest ratownikiem medycznym. Na początku Pani Monika objaśniła dzieciom na czym polega jej praca i zaprezentowała strój ratownika. Potem dzieci wysłuchały informacji na temat, jak ważne jest udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej.
Jednym z najciekawszych dla przedszkolaków, a zarazem bardzo ważnym punktem zajęć, były praktyczne ćwiczenia na fantomie. Początkowo dzieci przyglądały się czynnościom wykonywanym przez Panią Monikę, a następnie, według wskazówek próbowały naśladować masaż serca. Dzieci dowiedziały się również jak sprawdzić przytomność osoby poszkodowanej oraz w jaki sposób należy wezwać pomoc i co najważniejsze, jak rozmawiać przez telefon z dyspozytorem pogotowia ratunkowego. „Zerowiaczki” nauczyły się też układać poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej.
Na zakończenie spotkania Pani Monika opowiedziała dzieciom o kilku akcjach ratowniczych, w których brała udział. Były to bardzo ciekawe zajęcia.