26 października o godzinie 9:00 odbyła się uroczystość Ślubowania Klas Pierwszych. W uroczystości tej wzięli udział: uczniowie klas Ia, Ib wraz z wychowawcami, Dyrektor Zespołu Szkół – Pani Urszula Wołodko, Wicedyrektor – Pani Bożena Kuzawińska, dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie klas II – III ze swoimi wychowawcami oraz licznie zgromadzeni rodzice. Przygotowania do uroczystości trwały od początku roku szkolnego. Panie wychowawczynie klas pierwszych zapoznawały i wdrażały swoich uczniów do pełnienia różnych obowiązków wynikających z faktu rozpoczęcie nauki w szkole.

Klasy pierwsze przygotowały na dzień ślubowania część artystyczną, aby zaprezentować swoje umiejętności i zdolności przed licznie zgromadzoną publicznością. Ich umiejętności oceniały Dobra i Zła Wróżka. Wszystkie zadania pierwszaki wykonały bardzo dobrze. Postanowiono więc przyjąć ich do grona społeczności szkolnej. Po odśpiewaniu hymnu państwowego nastąpiła część oficjalna uroczystości. Uczniowie złożyli przysięgę na sztandar Szkoły. Następnie Pani Dyrektor pasowała każde dziecko z klasy pierwszej na ucznia, poprzez dotknięcie jego ramienia dużym ołówkiem. Życzyła im też wielu sukcesów w nauce. Następie głos zabrali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Złożyli oni swoim młodszym kolegom życzenia oraz wręczyli im drobne upominki. O swoich pociechach nie zapomnieli też rodzice, którzy każdemu dziecku przygotowali „róg obfitości” oraz słodki poczęstunek.