Tegoroczne obchody Dnia Patrona Szkoły Podstawowej odbyły się 12 kwietnia. Uroczystość rozpoczęła Pani Urszula Wołodko – Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych. Pani Dyrektor w swoim przemówieniu zwróciła szczególną uwagę na znaczenie polskiego lotnictwa podczas wojny oraz w czasie pokoju. Następnie uczniowie z klasy VIb – pod kierunkiem p. Lucyny Ilczuk – przybliżyli sylwetki lotników biorących udział w walkach w okresie II wojny światowej.
Kolejnym punktem programu obchodów był Konkurs Piosenki Patriotycznej, prowadzony przez p. Beatę Łajtar.
Laureatami konkursu zostali:
1. miejsce (ex aequo) – Aleksandra Nikoniuk z kl. IVa oraz Michalina Łajtar z kl. VIb
2. miejsce – duet: Paulina Łobacz i Wiktoria Waciuta z kl. Va
3. miejsce – Hanna Patkowska z kl. IVa
4. miejsce – Jakub Bylicki.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali słodki upominek.

Nie wybrano galeria lub galeria została usunięta