Agnieszka Hermaniuk

Podobnie jak w latach ubiegłych, także i w tym roku, już po raz 9 w Zespole Szkół Samorządowych w Komarówce Podlaskiej w Szkole Podstawowej powstał Sztab nr 116 Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” organizowanej przez Radio Lublin. W okresie od 23 listopada do 9 grudnia trwały zbiórki darów. W Sztabie prężnie działało 18 Wolontariuszy: Anna Sak, Edyta Furman-Wodzińska, Joanna Milaniuk, Anna Harasimiuk, Magdalena Cisak, Anna Meleszczuk-Domańska, Dorota Odrzygóźdź, Sylwia Maliszewska, Elżbieta Łobejko, Katarzyna Synderkiewicz, ks. Przemysław Świderski, ks. Arkadiusz Śledź, Justyna Król, Zofia Jakimowicz, Janina Parafiniuk, Anna Kurianowicz-Klimiuk, Violetta Lewczuk, którym składam serdeczne podziękowanie za trud i ogromne zaangażowanie w pracę Sztabu.
Wolontariusze  zbierali dary rzeczowe takie jak: długoterminowa żywność, odzież, środki czystości, słodycze, zabawki, artykuły szkolne i papiernicze, książki.
Przeprowadzono:
zbiórki w szkołach: SP Komarówka Podl. – 148kg, SP Walinna – 59kg, SP Kolembrody – 30kg, SP Brzozowy Kąt – 76kg, Gimnazjum i CARITAS – 128kg, Liceum Ogólnokształcącym i Zasadniczej Szkole Zawodowej – 29kg
zbiórkę w Przedszkolu Samorządowym – 41kg
zbiórki w sklepach – 140kg (w sklepach Spółdzielni „Jedność” za zgodą Pana Marka Patkowskiego: w Komarówce Podlaskiej, w Walinnie, Brzozowym Kącie i w Żeliźnie; w sklepach prywatnych: M. i S. Klechów, M. i M. Rudnickich, D. Romaniuka oraz E. i P. Sokołowskich)
zbiórkę słodyczy podczas Meczu Piłki Siatkowej, w którym wzięli udział przedstawiciele firm, instytucji, urzędów, przedsiębiorstw, sklepów i zakładów z terenu gminy (ZSS Dyrektor – Urszula Wołodko; ZSS nauczyciele: LO – Zbigniew Grzegorzewski; Gimnazjum – Małgorzata Zając, Elżbieta Łobejko, Anna Meleszczuk-Domańska ; SP – Mirosława Sałuch, Lucyna Ilczuk, Katarzyna Synderkiewicz i Sylwia Łuczak; Firma AZ-BUD – Andrzej Zieniuk; Przedszkole Samorządowe – Małgorzata Petkowicz; Rada Gminy – Joanna Krupska; Gmina – Dorota Mitońska; Komisja Oświaty – Łukasz Korszeń; ZSS Administracja i Obsługa – Kinga Burdal i Dariusz Kalich; Rada Rodziców SP – Katarzyna Wołodko, Zofia Sadowska, Anna Barańczuk; Sklep GROSZEK – Ewa Sokołowska; Zakład Usługowo-Handlowy sprzedaż maszyn – Agnieszka Milaniuk; Sadownicy – Monika Korszeń; Rada Rodziców Gimnazjum – Marta Grabińska; Bank Spółdzielczy Radzyń Podl. o/Komarówka Podl. – Mariusz Rudnicki; OSP – Sławomir Ilczuk, Marek Mitoński; GOPS – Violetta Lewczuk; Warsztaty Terapii Zajęciowej – Sylwia Bobruk, Sylwia Zienkiewicz, Piotr Kalinowski; Szkoła Podstawowa w Brzozowym Kącie – Marta Chomiuk, Marta Kuszewska, Marta Wójtowicz). Rozgrywki na wesoło odbyły się 8 grudnia w hali sportowej ZSS w Komarówce Podl. Drużynom kibicowali uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół Samorządowych, biletem wstępu były słodycze. Uzbierano 40 kg, a przy tym wszyscy świetnie się bawili. Wszystkim darczyńcom z całego serca dziękujemy. Zdjęcia można obejrzeć na stronie internetowej SP Komarówka www.spkomarowka.pl

10 grudnia w hali sportowej ZSS odbył się Finał Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, na który przybyła duża grupa lokalnej społeczności, przedstawiciele firm, zakładów, biur, instytucji. Obecny był również Wójt Gminy P. Ireneusz Demianiuk, P. Urszula Wołodko – Dyrektor ZSS, Kierownik GOPS – P. Krystyna Wetoszka. Pani kierownik wraz z pracownikami zobowiązała się przygotować upominki dzieciom i rodzinom najbardziej potrzebującym i dostarczyć je przed świętami.
W Akcję włączył się również ks. Dziekan Henryk Prządka, informując o zbiórce darów i zapraszając do wzięcia udziału w tak szlachetnym dziele charytatywnym.
Akcję wspomagali bezinteresownie uczniowie Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego, członkowie Szkolnego Koła CARITAS i pracownicy szkoły.
Podczas Finału Akcji połączonej ze zbiórką darów zostały zaprezentowane umiejętności artystyczne i wokalne uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i dzieci z przedszkola.
Młodszym dzieciom gimnazjaliści przygotowali niespodzianki. Wcielając się w rolę Mikołajów i Śnieżynek organizowali wspólną zabawę połączoną z pisaniem listów do Św. Mikołaja. Natomiast druga grupa uczniów na kilku stanowiskach artystycznie malowała dzieciakom buźki.
Występy uczniów rozpoczęła ucz. kl. VI SP w Komarówce Podl. Michalina Łajtar piosenką „Święta, ulubione święta”. W dalszej części swoje taneczne umiejętności pokazały 5-latki z Przedszkola Samorządowego pod opieką P. Anny Harasimiuk rozbawiając publiczność, za co otrzymały gromkie brawa. Uczniowie ze SP w Kolembrodach wystąpiły z piosenką rosyjską „Pust Wsiegda Budiet Sonce”, których przygotowała P. Joanna Milaniuk. Układy taneczne z przyborami zaprezentowali uczniowie z SP w Walinnie pod okiem P. Edyty Furman-Wodzińskiej. Natomiast P. Anna Sak z uczniami z SP w Brzozowym Kącie przygotowała krótką inscenizację pt. „Co słychać w lesie”. I ponownie na parkiecie pojawili się tancerze, tym razem w tańcu towarzyskim. Grupę, w której tańczyły przedszkolaki i uczniowie SP w Komarówce Podl. przygotowała P. Anna Łobacz. Pary taneczne i indywidualni tancerze, w pięknych kolorowych strojach, zaprezentowali się w takich tańcach jak: walc angielski, walc wiedeński, cha-cha, samba. Po tak dużej dawce tańca, z wesołymi piosenkami: „Absolutnie nic nie udałoby się nam bez miłości”, „Gdy wiara twa była wielka jak gorczycy ziarno”, „Jesteś życiem mym” – wystąpiła rozśpiewana schola dziecięca prowadzona przez ks. Przemysława Świderskiego. Następnie wystąpiły uczennice gimnazjum i szkoły podstawowej, które pod kierunkiem P. Beaty Łajtar zaprezentowały piosenki: „To co dobre” – Pola Mickiewicz i Agnieszka Weremczuk; „The Gentle Storm – The Moment” – Michalina Łajtar; „Lenka – The show”- Agnieszka Weremczuk. Imprezę zakończyliśmy na wesoło tańcem belgijskim, który poprowadzili gimnazjaliści. Bawili się wszyscy, duzi i mali.
Podczas Finału Akcji przybyło nam 342kg różnych produktów. Sumując wszystkie zbiórki w Sztabie nr 116 uzbierano 1033 kg darów.

Dziękuję wszystkim darczyńcom – ludziom wielkiego serca za przyniesione dary, dzięki którym tak wiele uśmiechów zagości na twarzach dzieci w okresie Świąt Bożego Narodzenia i życzę:
Aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła rodzinnej atmosfery,
a Nowy Rok niósł ze sobą szczęście i pomyślność.

Agnieszka Hermaniuk
Szef Sztabu Nr 116

Nie wybrano galeria lub galeria została usunięta