Podsumowanie Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” w Sztabie nr 116 w Zespole Szkół Samorządowych Szkole Podstawowej w Komarówce Podlaskiej

Agnieszka Hermaniuk Podobnie jak w latach ubiegłych, także i w tym roku, już po raz 9 w Zespole Szkół Samorządowych w Komarówce Podlaskiej w Szkole Podstawowej powstał Sztab nr 116 Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” organizowanej przez Radio Lublin. W okresie od 23 listopada do 9 grudnia trwały zbiórki darów. W Sztabie prężnie działało […]

Bezpieczna droga do szkoły i ze szkoły.

29.10. 2015 uczniowie klas 0-III uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielką KP Policji w Radzyniu Podlaskim – asp. Barbarą Salczyńską – Pyrchlav. Głównym tematem pogadanki było bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły i ze szkoły. Pani aspirant omówiła też zagrożenia jakie mogą nas spotkać ze strony zwierząt i zaprezentowała sposób w jaki należy chronić się przed […]

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Wybory odbyły się 29 września 2015 r. na pierwszej godzinie lekcyjnej. 1. Głosowanie było tajne, równe, powszechne, bezpośrednie. 2. Skład Komisji Wyborczej: Monika Chomiuk, Dominika Demianiuk, Gabriela Kałdun, Michalina Łajtar. 3. Do Rady Samorządu Uczniowskiego kandydowało 18 uczniów z klas IV-VI (trzech uczniów z każdej klasy). 4. Uprawnionymi do głosowania byli wszyscy uczniowie klas IV-VI […]